Polish (Poland)Deutsch (Deutsch)

Miesięcznik "Allensteiner Nachrichten" ukazuje się od 2003 roku. Czasopismo jest skierowane do członków https://www.facebook.com/Stowarzyszenia, dawnych mieszkańców Olsztyna, którzy obecnie mieszkają na terenie Republiki Federalnej Niemiec oraz wszystkich osób zainteresowanych niemiecką kulturą w mieście i regionie. Pozytywne opinie, które dotychczas zebraliśmy od naszych czytelników zachęcają do kontynuacji tego przedsięwzięcia oraz starań, aby było ono coraz ciekawsze.

Allensteiner Nachrichten - numery do pobrania: