Polish (Poland)Deutsch (Deutsch)

Zapraszamy na spotkanie z cyklu "Historia lokalna" pt. "10 lat Polski w Unii Europejskiej - co z przedwojennych zabudowań olsztyńskich udało się uratować dzięki wsparciu UE". Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2014 o godz. 17.00 w Domu Kopernika, przy ul. Partyzantów 3 w Olsztynie. Odczyt poprowadzi Miejski Konserwator zabytków - Anna Juszczyszyn.

Odczyt z cyklu "Historia lokalna" zrealizowano przy współudziale finansowym: Samorządu Miasta Olsztyn oraz Bawarskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, Rodziny i Integracji