Polish (Poland)Deutsch (Deutsch)

Serdecznie zapraszamy na tegoroczny

Jarmark Bo?onarodzeniowy.

Niemieckie kol?dy, loteria fantowa, zapach ?wi?tecznych smako?yków, a to jeszcze nie wszystko, co wprawi Pa?stwa w radosny nastrój ju? 13 grudnia 2014 od godz. 10.00 na podwórku Domu Kopernika.

Projekt zrealizowany dzi?ki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji w Warszawie, Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gda?ski oraz Bawarskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej, Rodziny i Integracji.