Polish (Poland)Deutsch (Deutsch)

Duszpasterstwo niemieckie w Archidiecezji Warmińskiej jest związane w szczególności z osobami bp. Maximiliana Kallera oraz apostolskich wizytatorów Warmii - prałata Johannesa Schwalke i prałata dr.  Lothara Schlegela.

Wznowienie nabożeństw rzymsko-katolickich w języku niemieckim nastąpiło dopiero po 46 latach od zakończenia drugiej wojny światowej. Były one odprawiane przez śp. ks. proboszcza Bronisława Magdziarza w kościele pw. Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła w olsztyńskich Jarotach.

M. in. dzięki jego staraniom, w tamtejszym kościele, 6 kwietnia 1997 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Edmunda Piszcza, absolwent seminarium duchownego w Münster i Olsztynie - André Schmeier. Od tamtego czasu ks. kanonik mgr lic. André Schmeier pełni posługę rzymsko-katolickiego duszpasterza Mniejszości Niemieckiej w Archidiecezji Warmińskiej. Ks. André Schmeier jest kanonikiem bazyliki Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście. Sprawuje również funkcję sekretarza Komisji Synodalnej ds. Migracji i Duszpasterstwa Obcojęzycznego oraz ma w swoim dorobku liczne opublikowane tłumaczenia polsko-niemieckie, związane z historią regionu.

Ks. kanonik André Schmeier i biskup Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Rudolf Bażanowski podczas nabożeństwa ekumenicznego w olsztyńskim amfiteatrze.

Chociaż ks. kanonik André Schmeier urodził się w 1969 r. w dolnosaksońskim Einbeck, to jego rodzina pochodzi z Lidzbarka Warmińskiego oraz okolic Ornety. W 1999 r. został zrealizowany film krótkometrażowy pt. "Niemiec, Warmiak, katolik", którego bohaterem jest nasz duszpasterz: http://filmpolski.pl/fp/index.php/4212716.

Biuro duszpasterstwa niemieckojęzycznego znajduje się w budynku Kurii Metropolitalnej przy ul. S. Pieniężnego 22 w Olsztynie. Prowadzone jest przez panią mgr farm. Marię Anielski-Kołpa. Kontakt telefoniczny pod numerem 89/524 71 67 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 10:00 - 12:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: buero-allenstein<at>visitator-ermland.de.

Nabożeństwa ewangelickie w języku niemieckim są odprawiane przez księży Ewangelickiego Kościoła w Niemczech od maja do września o godz. 9:30 w kościele przy Pl. Grunwaldzkim 6 w Giżycku.