Polish (Poland)Deutsch (Deutsch)

Dzień Mniejszości Narodowych i Etnicznych to impreza, która jest organizowana przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie od 1992 roku. Jej celem jest integracja różnych grup etnicznych oraz przedstawienie ich dorobku artystycznego i kulturalnego. Od kilku lat w obchodach Dnia Mniejszości Narodowych i Etnicznych bierze udział jedna z mniejszości jako gość specjalny. W 2009 r. gościli u nas Ukraińcy, w 2010 r. Litwini, w 2011 r. Karaimi, w 2012 r. Tatarzy, w 2013 Kaszubi, w 2014 Łemkowie, w 2015 Białorusini natomiast w roku 2016 odbył się festyn jubileuszowy, a w związku z tym nieco zmieniona została forma spotkania.

To już tradycyjne i niezwykle istotne spotkanie zarówno dla członków OSMN, jak i przedstawicieli wszystkich mniejszości narodowych z regionu oraz całego kraju. Organizowany festyn odbywa się w przepięknej scenerii nad brzegiem jeziora, gdzie przedstawiciele różnych mniejszości narodowych prezentują swój dorobek artystyczny oraz wszystko to, co łączy się z ich kulturą.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorządu Miasta Olsztyna, AGMO e.V., Stowarzyszenia dawnych mieszkańców Olsztyna z Gelsenkirchen, Bawarskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, Rodziny i Integracji oraz Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku.