Polish (Poland)Deutsch (Deutsch)

Miesięcznik "Allensteiner Nachrichten" ukazuje się od 2003 roku. Czasopismo jest skierowane do członków Stowarzyszenia, dawnych mieszkańców Olsztyna, którzy obecnie mieszkają na terenie Republiki Federalnej Niemiec oraz wszystkich osób zainteresowanych niemiecką kulturą w mieście i regionie. Pozytywne opinie, które dotychczas zebraliśmy od naszych czytelników zachęcają do kontynuacji tego przedsięwzięcia oraz starań, aby było ono coraz ciekawsze.

Allensteiner Nachrichten - numery do pobrania: