Polish (Poland)Deutsch (Deutsch)

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej

oraz

Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen / Bawaria

zapraszają na otwarcie wystawy

pt. „Piwo i browary w Prusach Wschodnich dawniej i dzisiaj”.

31 sierpnia 2017 o godzinie 17.00 w Domu Kopernika, ul. Partyzantów 3, Olsztyn

Otwarcie wystawy: Wolfgang Freyberg – Dyrektor Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen.

Wystawę w wersji polskiej i niemieckiej przygotowało Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen / Bawaria.

Wystawę oglądać można w Domu Kopernika do 15.10.2017.

„Piwowarstwo w Prusach Wschodnich miało wielowiekową tradycję. Warzenie piwa na ziemi pruskiej świetnie prosperowało już od średniowiecza. Rozwinęło się ono wraz z powstaniem i rozwojem miast. Mówią o tym nazwy ulic, takie jak: >>Zaułek Słodowników<<, >>Ulica Słodowa<<, czy >>Ulica Browarowa<<. W zgodzie z prawem chełmińskim każdy właściciel posesji w mieście zakonnym uprawniony był do wytwarzania piwa. Pierwsze ustalenia dotyczące praw piwowarskich można znaleźć już w przywilejach lokacyjnych miast, a potem w miejskich wilkierzach. Także zamki i miasta Zakonu Niemieckiego (Krzyżackiego) otrzymały prawa piwowarskie, w następstwie czego zakładały własne browary. Na podzamczu każdego zamku albo w zamkowym folwarku warzono piwo dla rycerzy zakonnych i załogi. Później warzenie piwa stało się rzemiosłem i konsekwencji powstały miejskie cechy piwowarów. Warzenie piwa regulowały specjalne przepisy browarnicze, a kontrolę nad browarami sprawowało kolegium piwowarskie. W tamtych czasach ilość wytwarzanego piwa i jego ceny ustalane były raz do roku przez magistrat i cech piwowarów w oparciu o ceny jęczmienia i chmielu. Warzelnictwo słodu było szlachetnym rzemiosłem. Piwowarzy byli zamożni i zaliczali się do miejskiego patrycjatu. Aż po XVIII w. warzenie i wyszynk piwa były głównym źródłem zarobku wielu mieszkańców w Prusach.”

Przegląd historyczny sztuki browarniczej tworzy wstęp wystawy Centrum Kultury Prus Wschodnich pt. „Piwo i browary w Prusach Wschodnich dawniej i dzisiaj”. Wystawa jest niezwykle bogatą dokumentacją historyczną. Na 30 przejrzystych tablicach wystawowych ukazana została historia i porównanie do teraźniejszości najważniejszych browarów z regionu Prus Wschodnich. Wystawa uzupełniona jest o liczne, historyczne zdjęcia, widokówki, dokumenty, ilustracje etykiet piwa oraz zamknięcia butelek itp. Kolejne jej działy poświęcone są piwowarstwu różnych miast, m.in. z Biskupca, Mamonowa, Szczytna, Gołdapi, Nidzicy, Elbląga, Lidzbarka Warmińskiego i wielu innych.