Polish (Poland)Deutsch (Deutsch)

Grupa Młodzieżowa "Ermis" istnieje od 1992 roku i liczy kilkadziesiąt osób w wieku od 16 do 29+ lat. Do grupy należą nie tylko członkowie mniejszości niemieckiej z Warmii i Mazur, ale także młodzi ludzie zainteresowani działalnością naszej grupy. Podczas regularnych comiesięcznych spotkań – tzw. Ermisówek, które odbywają się w Domu Kopernika w Olsztynie, planujemy i omawiamy realizowane projekty. W trakcie zabaw poznajemy siebie i język niemiecki.

Od początku działalności grupy ściśle współpracujemy z niemiecką grupą młodzieżową Gemeinschaft Junges Ermland (GJE). Wraz z nią przeprowadziliśmy wiele polsko - niemieckich spotkań młodzieży o tematyce polityczno - społecznej, które w większości finansowo wsparte zostały przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Od 1994 współpracujemy także z organizacją parasolową GJE - Aktion West-Ost w BDKJ (Związku Katolickiej Młodzieży Niemieckiej).

Wspólnie z Aktion West-Ost przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy wiele spotkań międzynarodowych w Niemczech, Polsce, Czechach, Ukrainie i Litwie.

W przeszłości grupa miała kontakt także z innymi grupami i organizacjami z Polski i Niemiec, z którymi zostały zrealizowane jednorazowe projekty i spotkania.

Poprzez szereg kontaktów z Niemcami oraz poprzez spotkania w regionie grupa Ermis jest grupą otwartą i zmotywowaną. Grupa Ermis widzi swoje zadanie przede wszystkim w pracy, która pogłębia i wspiera zrozumienie między młodzieżą z Niemiec i Polski.

Wszystkich zainteresowanych działalnością grupy młodzieżowej Ermis zapraszamy na naszą stronę na Facebooku:
www.facebook.com/GrupaMlodziezowaErmis